Polityka prywatności

Serwis Kupowalbym.pl szanuje prywatność swoich Czytelników i prawo o informacji o tym, jakiego rodzaju informacje zbiera witryna i w jaki sposób to robi. Niniejsza „Polityka prywatności” przedstawia ogólne zasady związane z tym zagadnieniem w odniesieniu do Serwisu.

Administrator i właściciel danych

Serwis Kupowałbym.pl
kupowalbym@gmail.com

Czas przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Zbierane typy danych

Wśród typów danych osobowych, które zbiera serwis, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Imię.

Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tego serwisu.

Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez ten serwis lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez ten serwis, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nie udostępnienie niektórych danych osobowych może utrudnić serwisowi świadczenie usług.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez serwis Kupowałbym.pl i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Miejsce przetwarzania danych

Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Serwisowi świadczenia usług, jak również do następujących celów: Afiliacja, Analityka, Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, Komentowanie treści, Kontakt z Użytkownikiem, Optymalizacja i dystrybucja ruchu, Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform.

Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.

Afiliacja

Te usługi pozwalają serwisowi na wyświetlanie reklam produktów lub usług osób trzecich. Reklamy mogą być wyświetlane, jako łącza reklamowe lub banery z wykorzystaniem różnego rodzaju grafiki. Kliknięcia ikon lub banerów wyświetlonych w serwisie do stosowania są śledzone przez usługi firm trzecich wymienionych poniżej i są dzielone z niniejszym serwisem.

Sieć programów partnerskich | admitad

Polityka prywatności: https://www.admitad.com/pl/privacy/

AliExpress Affiliate Program

Polityka prywatności: https://service.aliexpress.com/page/knowledge?spm=a2g0s.buyerloginandregister.0.0.a92555a3KDxCYG&pageId=37&category=1000022028&knowledge=1060015216&language=en

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania tego serwisu, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Te usługi umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi i innych platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji. Interakcje i informacje pozyskane przez tę Aplikację zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.

Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe Facebooka

Komentowanie treści

Usługi komentowania treści umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikację komentarzy na temat treści Aplikacji. W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również mieć możliwość tworzenia anonimowych komentarzy. Jeśli wśród danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest adres e-mail, może on być używany do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść własnych komentarzy. Jeżeli zainstalowana jest usługa komentowania treści świadczona przez osoby trzecie, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których zainstalowano tą usługę, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z tej usługi.

Komentarze Disqus

Disqus to usługa do komentowania treści. Usługi komentowania treści umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikację komentarzy na temat treści serwisu. W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również mieć możliwość tworzenia anonimowych komentarzy. Jeśli wśród danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest adres e-mail, może on być używany do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść własnych komentarzy. Jeżeli zainstalowana jest usługa komentowania treści świadczona przez osoby trzecie, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których zainstalowano tą usługę, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z tej usługi.

Polityka prywatności: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

Kontakt z Użytkownikiem

Formularz kontaktowy

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszy serwis  do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane na nagłówku formularza.

Polityka prywatności: https://contactform7.com/privacy-policy/

Optymalizacja i dystrybucja ruchu

Te usługi pozwalają serwisowi na dystrybucję ich treści przy użyciu serwerów zlokalizowanych w różnych krajach i na optymalizację ich wydajności. To, które dane osobowe są przetwarzane zależy od charakterystyki i sposobu, w jaki te usługi są zaimplementowane. Ich zadaniem jest filtrowanie komunikacji między tym serwisem i przeglądarką Użytkownika. Biorąc pod uwagę powszechną dystrybucję tego systemu, trudno jest określić lokalizacje, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe użytkownika.

CloudFlare

CloudFlare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu udostępniona przez firmę CloudFlare Inc.

Sposób integracji usługi CloudFlare oznacza, że ​​filtruje ona cały ruch serwisu, czyli komunikację między niniejszym serwisem i przeglądarką Użytkownika, a jednocześnie pozwala zbierać dane analityczne dotyczące tego serwisu.

Polityka prywatności: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Wideo YouTube

YouTube to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala temu serwisowi na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=it

Dane dodatkowe na temat zbierania danych i przetwarzania danych osobowych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług.

Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.

Ta Aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”.

Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania „Do Not Track”, należy przeczytać ich polityki prywatności.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

Informacje na temat niniejszej polityki prywatności

Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności, przygotowaną począwszy od modułów dostarczonych przez firmę GuideMe24.